Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.X sluit

Tekst & Commentaar, Strafrecht©Jonathan Lovekin

Nieuw: De 12e druk

Met Tekst & Commentaar, Strafrecht 12e druk verzekert u zich van de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving op dit terrein. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een must have voor elke strafrecht jurist! Deze druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018. En bevat bovendien aanhangige wetsvoorstellen besproken via een aantekening ‘Komend recht’, zoals de wijzigingen die voortvloeien uit de nog in werking te treden Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82). Daarnaast is uiteraard belangrijke gewezen jurisprudentie verwerkt.

Een greep uit de verwerkte wetswijzingen:

• Wet in verband met aanvulling bepalingen verdachte, raadsman, dwangmiddelen (Stb. 2016, 476)
• Wet inzake langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking (Stb. 2015, 460)
• Wet versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242)
• Wet definitieve invoering begeleid rijden (Stb. 2017, 424)

Kortom, met deze 12e druk van Tekst & Commentaar, Strafrecht bent u verzekerd van actuele, korte commentaren op de belangrijkste wet- en regelgeving!

Prijs: € 275,-
Bestel het boek (gebonden)